Restaurang Hjerta, Skeppsholmen

Golvplan

Foton Richard Törsleff

Perspektiv bar

Planskiss

Principsskiss för mönster på barfront

Sektion bar