Tomas Söderholm
tomas@3doarkitekter.se

Gustav Wallerius
gustav@3doarkitekter.se

 3dO arkitekter ab
Kammakargatan 27, 111 60 Stockholm
info@3doarkitekter.se

08-52 80 19 40

 

Vårt arbete handlar mycket om att tolka kundens drömmar och omsätta dem till byggd verklighet. Det handlar om att förstå och sammanställa de förutsättningar som ingår i varje enskilt projekt och om att arbeta fram en helhet. Det finns ingen motsättning mellan vacker form och god funktion.
 
3dO har, under snart trettio år, genomfört ett stort antal projekt av varierande karaktär, allt ifrån detaljplaner med hundratals bostäder, klassisk projektering och produktformgivning.
 
Vi har medvetet valt att inte specialisera oss på någon specifik typ av uppdrag och vi arbetar inte i någon ”stil”. Två huvudspår, med väldigt olika förutsättningar och utmaningar, har det ändå blivit; exklusiva hem för privata beställare och vård-omsorgsprojekt.

Vår övertygelse är att vi breddat vår kompetens genom den erfarenhet och kunskap vi fått i de olika typerna av projekt. Att ta till vara varje medarbetares unika kompetens ger oss vår främsta styrka, en gedigen kunskap om hur man bygger kombinerat med en god konstnärlig förmåga.
 
Ofta gäller det att inte ”drunkna”, att orka ta sig igenom, till exempel, krångliga tekniska lösningar, egendomliga regelverk, konventioner eller tidsnöd. Vi gör det, tillsammans med duktiga entreprenörer och konsulter, därför att vi kan, för det lustfyllda i problemlösandet och för att vi vet att det är värt det för slutresultatet.ABOUT US

A significant part of how we work is interpreting our clients' dreams and transforming them into built reality. It is about understanding and interpreting the conditions that are specific to each project and designing a holistic response. There is no contradiction between beautiful form and good function.
 
3dO has, for almost thirty years, produced numerous projects in various typologies and scales, ranging from zoning plans with hundreds of homes, through commercial and domestic architecture, to product design.
 
We have deliberately chosen not to specialize in any particular typology, and we do not work in any particular "style". We have however built up most experience with two typologies, at rather opposite ends of the spectrum: bespoke private residences and social/healthcare projects.
 
Our conviction is that the experience gained through these different types of projects has broadened our skills and competence. Valuing and developing each employee's particular skill set creates one of our primary strengths, a solid knowledge of how to build combined with a confident artistic ability.
 
Often it is necessary to metaphorically keep one’s head above the surface to succeed in working through tricky technical situations, complex regulation, banal conventions or short time-frames. To do so, we work together with our trusted and highly competent entrepreneurs and consultants, for the satisfaction of overcoming challenges, and because we know that the end result is worth the effort. 

Projektstruktur

Allt material på www.3doarkitekter.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.