Matta Library för Solweig Sörman,
designad av Ami Katz/3dO arkitekter