foto Jesper Florbrant

Snitt och plan trappa

Elevation och sektion trappa

Detalj trappa