Planskiss

Plansnitt bänk

Uppställning samt plansnitt kök

Plansnitt bänk