Fjällnäs kapell, Fjällnäs

Foto Jelena Zetterström, Dan Kullberg samt 3dO arkitekter.

Situationsplan

Plan

Fasad mot nordväst

Sektion

Detaljerhänvisningar innertak

Konstruktionssnitt

Elevationer

Dörrdetaljer