Plan 1

Fasad mot öst

Fasad mot söder

Sektion B-B

Sektion C-C

Uppställning trappa

Fasad mot väst

Sektion A-A

Fasad mot norr

Uppställning öppen spis

Principdetalj fönster

Principdetalj öppen spis

Interiörperspektiv