moodboard exteriör

Färgsatt rumsuppställning

Färgsatt rumsuppställning

moodboard interiör

Perspektiv allrum

Collage för vårdmiljö

Interiörperspektiv

Interiörperspektiv


Att arbeta med vårdmiljöer har varit 3dO arkitekters viktigaste och mest givande uppgift ända sedan kontoret startade 1991.
Genom åren har vi lärt oss att man behöver ha ett nära samarbete, inlett tidigt i processen, med en engagerad beställare för att resultatet skall bli riktigt bra.

Det är också viktigt med en avsiktsförklaring från vårdgivaren, preciserade ekonomiska ramar och en tydlig beslutsgång.

Många gånger krävs anpassning av befintliga lokaler för att samexistens mellan patienter, personal och anhöriga kan ske på ett optimalt sätt. Utmaningen ligger i att ifrågasätta konventioner och lösningen i nytänkande kring verksamhet och miljö.

När vi utformar rum för vård har vi som utgångspunkt att patienten skall känna sig så välkommen och trygg som möjligt. Att vara respekterad, delaktig och omhändertagen är viktigt för de flesta och i miljöer där människor vårdas blir det extra viktigt. Vi försöker, genom att tydligt visa vad som sker var och hur man orienterar sig, stärka initiativförmågan hos alla vårdens besökare. Ingen skall känna sig handfallen eller vilsen. Anhöriga behöver, på samma sätt som patienter, navigera i miljön. Besökande skall förstå var tillgänglig personal finns, var man får röra sig fritt, var man kan sitta ner och vänta eller hur man hittar toaletten.

Och, att bra miljöer förkortar vårdtider finns, sedan länge, belagt.