Matta för Segulah,
designad av Ami Katz/3dO arkitekter

Foto Richard Törsleff
Foto Richard Törsleff