Situationsplan

Entréplan

Fasad mot sydväst & nordväst

Fasad mot nordöst & sydöst

Fasadutsnitt

Elevationer hotellrum

Elevationer allrum

Fönsteruppställning

Fönsterdetaljer